mapĐịa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SDT: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018

Unknown

Về nghiên cứu khoa học, giảng viên của Khoa đã chủ trì hoặc tham gia khoảng 200 chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học các cấp; tham gia giải quyết các vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất - kinh doanh của đất nước.

-       HỘI THẢO KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VÀ PHI NÔNG NGHIỆP

-       HỘI THẢO KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VÀ PHI NÔNG NGHIỆP

-       HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

-       HỘI THẢO KHOA HỌC “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO”

-       HỘI THẢO KHOA HỌC “THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM”

-       HỘI THẢO “ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH” 2010

-       HỘI THẢO QUỐC GIA “XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Ở VIỆT NAM”

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.