mapEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84.4.36284599

Untitled Document

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 21 NĂM 2016
(Từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 23/05/2016

08h00

Tọa đàm về chính sách tinh giản biên chế hiện nay.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, cùng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý nguôn nhân lực và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

K.KT&QLNNL chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng 2 K28A và hệ liên thông  từ cao đẳng lên đại học  chính quy K17A năm 2016.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/01/2016 và  38/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/01/2016 của Hiệu trưởng. H Dung

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 24/05/2016
Thứ Tư 25/05/2016

13h30

Họp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập khoa

Hiếu, H Dung, Điệp và các trưởng tiểu ban (Tùng, Hà, Tuấn Anh, N Thắng, Phương, M Linh, L Hương, Khang)

Hiếu

P314

 

14h30

Họp tiểu ban tuyên truyền và cựu sinh viên

H Dung và các thành viên của tiểu ban tuyên truyền và cựu sinh viên

H Dung

P314

 

16h30

Họp nhóm phim tài liệu và kỷ yếu

Hiếu, S Tùng, Hậu, Khang và đối tác bên ngoài

Hiếu

P314

 

16h00

Họp triển khai Lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 126/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/03/2016 của Hiệu trưởng và TT.ĐTTTCLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE
chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 26/05/2016

08h00

Hội thảo “Quản lý đào tạo đại học trong  điều kiện tự chủ”.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội Đồng Khoa học và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các tác giả và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT
chuẩn bị tài liệu

10h00

Tập huấn các điểm trưởng, thư ký điểm thi, thư ký ban chỉ đạo coi thi.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban coi thi, Điểm trưởng, Thư ký điểm thi, cùng các đ/c: Thành, Thể, Quang, T.Anh (V.ĐTSĐH). Hiếu, S Tùng.

Trưởng Ban chỉ đạo coi thi

Phòng họp 401 Nhà 6

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm Khoa học với Hội đồng LLTW về Quốc gia khởi nghiệp, Doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ban Giám hiệu, cùng các nhà khoa học có giấy mời. Hiếu

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH
chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 27/05/2016
Thứ Bảy 28/05/2016

Thi tuyển sinh Cao học năm 2016 tại Trường

(Hiếu, S Tùng, Mịch, L Dung, M Linh, Doanh, Khang và Mai)

09h00

Hội nghị tổng kết 1 năm hoạt động và ra mắt cổng thông tin điện tử Mạng lưới cựu sinh viên.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 638/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/11/2015 của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

Ban thư ký mạng lưới chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 29/05/2016

Thi tuyển sinh Cao học năm 2016 tại Trường

(Hiếu, S Tùng, Mịch, L Dung, M Linh, Doanh, Khang và Mai)
           
Thông báo
- 09h00 thứ Hai, ngày 23/5/2016. Phát cuốn "Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2016" cho các đơn vị trong Trường (Mời các đơn vị cử người xuống nhận). Chủ trì: PGS.TS Bùi  Đức Triệu – Trưởng phòng. Địa điểm: Phòng 101 Nhà 10. P.QLĐT chuẩn bị. (A Mịch, C L Dung).

 

 

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.