mapEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84.4.36284599

TRƯỜNG ĐH KINH TÊ QUỐC DÂN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2015-2016

1. Mục đích, ý nghĩa

 •         Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu KHSV trong Khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;
 •           Phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, tiếp cận nghiên cứu khoa học;
 •         Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;
 •          Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu. Từ đó các đơn vị tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu KHSV có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2016;
 •     Xây dựng hoạt động nghiên cứu khoa học thực sự trở thành một trong những hoạt động chính trong nội dung đào tạo của Khoa;
 • Vận dụng kiến thức đã học và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn hiện nay.

2. Lĩnh vực nghiên cứu 

Ban Lãnh đạo Khoa khuyến khích mọi đề tài, trong đó chú trọng những đề tài:

-   Khái quát vấn đề nghiên cứu dựa trên thực tế của một hoặc một vài doanh nghiệp

-   Khai thác, tìm hiểu các vấn đề mới và áp dụng phương pháp nghiên cứu mới: điều tra, phỏng vấn, kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

      3. Đối tượng tham dự

 •      Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh hệ chính quy các khóa 54, 55 và 56.
 •           Hình thức tham gia: cá nhân hoặc nhóm (tối đa 5 sinh viên).

     4. Quy định chung 

 •     Công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” phải đảm bảo yêu cầu là chưa tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ và được các Khoa/Viện đánh giá xét chọn gửi dự thi cấp Trường.
 •           Mỗi công trình tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường phải nộp: 01 bản mềm, 02 bản cứng toàn văn và 1 bản tóm tắt (dài không quá 15 trang A4) theo đúng quy định về thể lệ dự thi Giải thưởng (Phụ lục 1). Công trình nếu viết bằng tiếng nước ngoài (không phải tiếng Anh) thì nhất thiết phải có thêm 02 bản toàn văn dịch ra Tiếng Việt.

      5. Phương pháp tiến hành 

 •      Phát động và tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cho sinh viên các lớp các khoá 54, 54 và 56 của Khoa.
 •           Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu qua 02 hình thức:

+ gửi trực tiếp tới địa chỉ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với chủ đề của email là Đăng ký tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học; hoặc

+ đăng ký qua Google Forms tại địa chỉ http://goo.gl/forms/RBQHKfzusM; nộp bản in tới Cô Dương Quế Mai qua Văn phòng Khoa – P311 – Nhà 7 – ĐHKTQD.

 • Nội dung bản đăng ký gồm: Họ và tên, lớp, tên đề tài, điện thoại (cố định, di động), địa chỉ e-mail, tên giáo viên hướng dẫn (nếu có). Trường hợp nghiên cứu theo nhóm ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, email của nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm (Mẫu đăng ký gửi kèm theo).  
 •         Tổ chức buổi học Chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học và một số vấn đề khác liên quan mà SV quan tâm (mỗi tháng 1 Chuyên đề) cho các sinh viên tham gia Cuộc thi và tất cả sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học với mục đích giúp sinh viên hiểu rõ cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học; qua đó có kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt đề án môn học, chuyên đề tốt nghiệp.
 •         Sinh viên tham gia Cuộc thi sẽ làm việc trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để thống nhất đề tài và đề cương nghiên cứu. Khoa khuyến khích các nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có sự tham gia hướng dẫn, trao đổi hoặc tài trợ nghiên cứu của cơ quan thực tiễn
 •         Tổ chức các buổi báo cáo sản phẩm trung gian cho sinh viên và nhóm sinh viên với mục đích trao đổi, góp ý, giải quyết khó khăn trong quá trình sinh viên nghiên cứu khoa học.
 •         Tổ chức sinh hoạt khoa học sinh viên cấp Khoa và chọn đề tài nghiên cứu khoa học dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường

6. Tiến độ thực hiện

TT Công việc Thời gian tiến hành Kết quả
1 Phát động Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 26/01/2016
2 Đăng ký đề tài sơ bộ 26/01/2016 – 31/01/2016 Danh sách đăng ký tên đề tài và GVHD
3 Làm việc với GVHD và thực hiện nghiên cứu 01/02/2016 – 10/04/2016 Bản thảo đề tài
4 Góp ý và chỉnh sửa bản thảo 11/04/2016 – 20/04/2016
5 Nộp 02 bản chính đề tài 21/04/2016 Bản chính đề tài
6 Tổ chức SHKH cấp Khoa (dự kiến) 22/04/2015 –29/04/2016 Công trình dự thi Sinh viên NCKH cấp trường
7 Nộp bài nghiên cứu chỉnh sửa lên vòng loại Trường 30/04/2016

      7. Tổ chức thực hiện:

 •        Ban Lãnh đạo Khoa chủ trì việc triển khai Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016.
 •  Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học gồm:
 PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Dung Trưởng Ban tổ chức
 ThS. Lại Mạnh Khang Phó Ban tổ chức
 ThS. Bùi Cẩm Vân Phó Ban tổ chức
 ThS. Lê Phan Hòa Thành viên
 ThS. Trần Mạnh Linh Thành viên
 ThS. Dương Công Doanh Thành viên
 ThS. Phan Thị Thanh Hoa Thành viên
 ThS. Nguyễn Thị Phương Linh Thành viên
 • Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn chịu trách nhiệm và phối hợp triển khai thực hiện chương trình NCKH sinh viên năm học 2015-2016 tại lớp mình.    
 • Lãnh đạo và Giáo viên các Bộ môn trong Khoa, BCH Liên chi đoàn Khoa, Chi đoàn giáo viên, Cố vấn học tập các lớp Khoá 55, 56 và 57, Câu lạc bộ doanh nhân tương lai cùng phối hợp thực hiện Kế hoạch này.   
 • 8. Giải thưởng:
 •       SVNCKH cấp Khoa: Tổng giá trị giải thưởng lên tới 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng chẵn) trong đó Giải cao nhất lên tới 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn) cùng nhiều phần quà có giá trị khác.
 •      SVNCKH cấp Trường: Sẽ do trường xét chọn.

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.