mapEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84.4.36284599

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 NHIỆM KỲ 2013 – 2018

 1. Cơ cấu tổ chức

Screen Shot 2016 01 18 at 18.33.46

2. Lãnh đạo Khoa và Bộ phận văn phòng Khoa

 2.1 Trưởng Khoa:  TS Nguyễn Thành Hiếu 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2 Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Hoài Dung
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.3 Quản lý đào tạo 1: CN. Lê Thị Dung
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.4 Quản lý đào tạo 2: CN. Nguyễn Văn Mịch 
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.5 Văn thư Khoa: CN. Dương Quế Mai
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Lãnh đạo bộ môn

3. Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (DIM)

       Trưởng Bộ môn: TS. Hà Sơn Tùng

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Giảng dạy các môn học:

Bậc đại học khối ngành QTKD, Kinh tế và chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (15)

1. Quản trị doanh nghiệp

2. Quản trị chiến lược

3. Quản trị tác nghiệp

4. Quản trị hậu cần

5. Quản trị dự án

6. Quản trị văn phòng

7. Tài chính cho nhà quản trị

8. Quản trị nguồn lực doanh nghiệp

9. Quản trị nhóm

10. Quản trị công ty

11. Quản trị công nghiệp

12. Quản trị xây dựng

13. Kỹ năng quản trị

14. Nghiên cứu kinh doanh

15. Kinh tế và Quản lý công nghiệp

Bậc Sau đại học Khối ngành QTKD và chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (6)

1. Quản trị chiến lược

2. Quản trị tác nghiệp

3. Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng

4. Leadership

5. Quản trị công ty

6. Kỹ năng quản trị

Bậc Sau đại học chuyên ngành Kinh tế công nghiệp (7)

7. Kinh tế công nghiệp

8. Chiến lược và Chính sách công nghiệp

9. Tổ chức hệ thống công nghiệp

10. Quản lý hệ thống công nghiệp

11. Kinh tế doanh nghiệp

12. Liên kết kinh tế và liên doanh trong CN

13. Tập đoàn kinh tế

 4. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp (DGM)

Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Thị Việt Nga

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng dạy các môn học:

Bậc đại học chuyên ngành QTKD tổng hợp (7)

1. Quản trị kinh doanh I&II

2. Quản trị chi phí kinh doanh

3. Chiến lược kinh doanh toàn cầu

4. Khởi sự kinh doanh

5. Tái lập doanh nghiệp

6. Kiểm soát

7. Phương pháp tối ưu trong kinh doanh

Bậc đại học chuyên ngành Quản trị chất lượng (6)

8. Quản trị chất lượng

9. Hệ thống quản trị chất lượng

10. Quản trị chất lượng dịch vụ

11. Tiêu chuẩn hoá

12. Quản trị và đổi mới công nghệ

13. Quản trị nghiên cứu và phát triển

Bậc Sau đại học chuyên ngành QTKD tổng hợp (5)

1. Quản trị kinh doanh hiện đại

2. Quản trị chi phí kinh doanh

3. Enterpreneurship

4. Tái lập doanh nghiệp

5. Quản trị sự thay đổi

Bậc Sau đại học ngành QTKD và chuyên ngành Quản trị chất lượng (5)

6. Quản trị chất lượng

7. Thiết kế hệ thống quản trị chất lượng

8. Quản trị chất lượng dịch vụ

9. Quản trị và đổi mới công nghệ

10. Quản trị nghiên cứu và phát triển

 5. Bộ môn Văn hoá kinh doanh (DBC)

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Dương Thị Liễu   
Tel/Fax: 84.4.36284599; Mobile: 0914899219 
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng dạy các môn học:

Bậc đại học (5)

1. Văn hoá kinh doanh

2. Đạo đức kinh doanh

3. Quản trị đa văn hoá

4. Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình

5. Quản trị tiêu thụ

Bậc sau đại học (3)

1. Văn hoá và Đạo đức kinh doanh

2. Quản trị đa văn hoá

3. Hành vi tổ chức

5. Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp (ECC) 

Giám đốc: TS. Vũ Tuấn Anh
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng, nhiệm vụ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về quản trị kinh doanh; Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp về quản trị kinh doanh; Tư vấn thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh và tổ chức quá trình kinh doanh; Hợp tác quốc tế về tư vấn và đào tạo quản trị kinh doanh; Nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;         

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn:
- Chương trình Bồi dưỡng ngắn hạn 
- Chương trình Đào tạo liên tục
- Chương trình Tư vấn và Nghiên cứu khoa học

6. Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (CFE) và Đội sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị kinh doanh (STQ)

6.1 Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (CFE)
Câu lạc bộ là nơi tập hợp các sinh viên (hội viên) quản trị kinh doanh trong và ngoài Khoa có hoài bão học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động học tập, kiến tập và nghiên cứu khoa học nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh; phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động giúp hội viên rèn luyện kỹ năng quản trị kinh doanh.     

6.2 Đội sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị kinh doanh (STQ) 
Đội tập hợp các sinh viên trong và ngoài Khoa có nhiệt huyết với phong trào thanh niên, sinh viên để thực hiện các nhiệm vụ đề ân đáp nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng; trợ giúp các em tật nguyền hoặc có khó khăn vươn lên trong học tập; thực hiện các “chương trình tiếp sức mùa thi” hàng năm…Khẩu hiệu của STQ là “QUẢN TRỊ KINH DOANH - NUMBER ONE”.     
    

Địa chỉ liên hệ
Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.