mapĐịa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SDT: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 1. Cơ cấu tổ chức

2 1

2. Lãnh đạo Khoa và Bộ phận văn phòng Khoa

 2.1 Trưởng Khoa:  TS Nguyễn Thành Hiếu 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2 Phó trưởng Khoa: TS. Trương Tuấn Anh
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.3 Quản lý đào tạo 1: CN. Lê Thị Dung
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.4 Quản lý đào tạo 2: CN. Nguyễn Văn Mịch 
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.5 Văn thư Khoa: CN. Dương Quế Mai
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Lãnh đạo bộ môn

3. Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (DIM)

        Trưởng Bộ môn: TS. Hà Sơn Tùng

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp (DGM)

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Thủy

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. Bộ môn Văn hoá kinh doanh (DBC)

Trưởng Bộ môn: Ts Nguyễn Thị Ngọc Anh
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5. Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp (ECC) 

Giám đốc: TS. Nguyễn Kế Nghĩa
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng, nhiệm vụ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về quản trị kinh doanh; Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp về quản trị kinh doanh; Tư vấn thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh và tổ chức quá trình kinh doanh; Hợp tác quốc tế về tư vấn và đào tạo quản trị kinh doanh; Nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;         

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn:
- Chương trình Bồi dưỡng ngắn hạn 
- Chương trình Đào tạo liên tục
- Chương trình Tư vấn và Nghiên cứu khoa học

6. Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (CFE) và Đội sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị kinh doanh (STQ)

6.1 Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (CFE)
Câu lạc bộ là nơi tập hợp các sinh viên (hội viên) quản trị kinh doanh trong và ngoài Khoa có hoài bão học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động học tập, kiến tập và nghiên cứu khoa học nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh; phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động giúp hội viên rèn luyện kỹ năng quản trị kinh doanh.     

6.2 Đội sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị kinh doanh (STQ) 
Đội tập hợp các sinh viên trong và ngoài Khoa có nhiệt huyết với phong trào thanh niên, sinh viên để thực hiện các nhiệm vụ đề ân đáp nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng; trợ giúp các em tật nguyền hoặc có khó khăn vươn lên trong học tập; thực hiện các “chương trình tiếp sức mùa thi” hàng năm…Khẩu hiệu của STQ là “QUẢN TRỊ KINH DOANH - NUMBER ONE”.         

Địa chỉ liên hệ

  • Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 1004 Tầng 10 - Nhà A1, 207 Đường Giải Phóng - Hà Nội

  • Điện thoại:  04.36280280, xin máy lẻ 6018

  • Fax: 04.36284599        

  • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  • Tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1460201024700. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội. Phòng giao dịch số 6
 
 
Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.