mapEmail:kqtkd@neu.edu.vn
Hotline: +84.4.36284599
Error
  • You are not authorised to view this resource.
Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: kqtkd@neu.edu.vn hoặc baneu@yahoo.com.vn