mapĐịa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SDT: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018

 

  CƠ HỮU
I. BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
1 PGS.TS Lê Công Hoa CV: Lê Công Hoa
2 PGS.TS Ngô Kim Thanh (CV:Ngô Kim Thanh)
3 PGS.TS Vũ Minh Trai(CV: Vũ Minh Trai)
4 PGS.TS Trương Đức Lực
5 PGS.TS Nguyễn Thành HiếuCV: Nguyễn Thành Hiếu               
6 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Dung(CV: Nguyễn Thị Hoài Dung)
7 TS Nguyễn Thị Hồng Vân CV: Nguyễn Thị Hồng Vân
8 TS. Hà Sơn Tùng
9 TS. Trần Thị Phương Hiền(CV: Trần Phương Hiền)
10 Ths. Chu Tuấn Vũ
11 Ths. Hoàng Việt Huy
12 THs. Nguyễn Ngọc Điệp
13 Ts. Vũ Hoàng Nam(CV: Vũ Hoàng Nam)
14 Ts. Nguyễn Kế Nghĩa(CV: Nguyễn Kế Nghĩa)
15 Ts. Đặng Thị Kim Thoa (CV:Đặng Thị Kim Thoa)
16 Ts. Trương Tuấn Anh CV: Trương Tuấn Anh
17 THs. Tạ Thu Phương CV: Tạ Thu Phương
18 TS. Đoàn Xuân Hậu
19 PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai (CV: Nguyễn Thị Tuyết Mai)
20 THs. Lê Phan Hòa CV: Lê Phan Hòa
21 THs. Tạ Minh Quang
22 THs. Trần Mạnh Linh(CV: Trần Mạnh LInh)
23 THs. Bùi Cẩm Vân(CV: Bùi Cẩm Vân)
II. BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP
24 PGS.TS Trần Việt Lâm(CV: Trần Việt Lâm)
25 TS. Ngô Thị Việt Nga
26 TS. Nguyễn Thu Thuỷ(CV: Nguyễn Thu Thủy)
27 TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm(CV: Nguyễn Thị Hông Thắm)
28 TS. Vũ Anh Trọng
29 THs. Đỗ Ngọc Điệp CV: Đỗ Ngọc Điệp
30 TS. Phạm Hương Thảo 
31 TS. Nguyễn Thị Phương Lan(CV: Nguyễn Phương Lan)
32 THs. Nguyễn Thị Phương Linh CV: Nguyễn Thị Phương Linh
33 THs. Phan Thị Thanh Hoa(CV: Phan Thị Thanh Hoa)
34 TS. Hà Ngọc Thắng(CV: Hà Ngọc Thắng)
35 THs. Phạm Thanh Vân CV: Phạm Thanh Vân
36 THs. Trần Nhật Minh CV: Trần Nhật Minh
37 THs. Dương Công Doanh (CV: Dương Công Doanh)
38 THs. Nguyễn Thị Liên Hương(CV: Nguyễn Thị Liên Hương)
III. BỘ MÔN VĂN HOÁ KINH DOANH
39 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân
40 TS. Nguyễn Ngọc Anh CV: Nguyễn Ngọc Anh
41 THs. Phạm Hồng Ngọc
42 THs. Phạm Lâm Hạnh Trang
43 THs. Trần Đức Dũng
IV. BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
44 
PGS.TS Đỗ Thị Đông CV: Đỗ Thị Đông
45              
THs. Lại Mạnh Khang CV: Lại Mạnh Khang
46  THs. Bùi Thu Vân CV: Bùi Thu Vân
47  THs. Mai Vũ Xuân Hoành CV: Mai Vũ Xuân Hoành
48 TS. Đặng Ngọc Sự CV: Đặng Ngọc Sự
V. VĂN PHÒNG KHOA
49 CN. Nguyễn Văn Mịch
50 CN. Lê Thị Dung
51 CN. Dương Quế Mai

ĐỊA CHỈ E – MAIL, TEL/FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 1. ĐỊA CHỈ E – MAIL CỦA KHOA:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. ĐỊA CHỈ E - MAIL DÙNG THEO NHÓM

Khoa QTKD This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi bộ QTKD chibokhoaqtkd@googlegroups.com
Chi đoàn giáo viên QTKD cdgv_qtkd@googlegroups.com
Bộ môn QTDN FBM_DIM@googlegroups.com
Bộ môn QTKDTH FBM_DGM@googlegroups.com
Bộ môn VHKD FBM_DBC@googlegroups.com

3. ĐỊA CHỈ E - MAIL CỦA TRƯỞNG KHOA:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP:

    Tel/Fax: +84.4.36284599        ĐTNB: 84.4.36280280/5786  

 5. E-MAIL CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại/ fax: 04 36284599

  

 

 

 

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.