mapĐịa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SDT: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các ngành đào tạo Đại Học Quản trị doanh nghiệp
Quản trị chất lượng
Quản trị kinh doanh tổng hợp
Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

1. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp – Mã chuyên ngành 433

- Mục tiêu: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (tên cũ Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng) có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn.

- Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Có nền kiến thức rộng về kinh tế và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, truyền thông kinh doanh, hàng không, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải và một số lĩnh vực kinh doanh khác. Sinh viên có kỹ năng thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực trên như: xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách kinh doanh, chương trình, dự án kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; tổ chức, điều hành, kiểm soát quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, chẩn đoán, đánh giá doanh nghiệp; tái cấu trúc và tổ chức lại doanh nghiệp cho thích ứng sự thay đổi môi trường.

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ra trường có thể làm việc tại các loại hình doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, truyền thông kinh doanh, hàng không, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải và một số lĩnh vực kinh doanh khác.

- Các môn học chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị chiến lược, Quản trị tác nghiệp, Quản trị hậu cần, Quản trị dự án, Quản trị tiêu thụ, Quản trị nhóm, Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Quản trị văn phòng, Kỹ năng quản trị, Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình, Kiểm soát, Nghiên cứu kinh doanh, Quản trị công ty, Văn hoá doanh nghiệp, Các môn học kinh doanh theo lĩnh vực chuyên sâu; Đề án môn học chuyên ngành...      
2. Chuyên ngành Quản trị chất lượng – Mã chuyên ngành 434

- Mục tiêu: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chất lượng có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn.

- Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Sinh viên được trang bị những kiến thức chung về quản trị kinh doanh và các kiến thức chuyên sâu về quản trị chất lượng trong các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, các tổ chức sự nghiệp, các cơ quan hành chính nhà nước. Sinh viên có kỹ năng thực hiện những công việc cụ thể của quản trị chất lượng như: xây dựng chiến lược và chính sách chất lượng của tổ chức; thiết kế hệ thống chất lượng trong tổ chức; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng; thống kê và đo lường chất lượng; quản trị hiệu quả quá trình vận hành của tổ chức để đưa ra những sản phẩm có chất lượng; đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng trong tổ chức.

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp được trang bị, sinh viên ra trường có thể đảm trách công tác quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, các tổ chức sự nghiệp và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

- Các môn học chuyên ngành: Quản trị chất lượng, Hệ thống quản trị chất lượng, Quản trị chất lượng dịch vụ, Tiêu chuẩn hoá, Thống kê chất lượng, Quản trị và đổi mới công nghệ, Quản trị nghiên cứu và phát triển, Quản trị tác nghiệp, Quản trị chiến lược, Khởi sự kinh doanh, Kỹ năng quản trị, Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình, Nghiên cứu kinh doanh, Văn hoá kinh doanh, Đề án môn học chuyên ngành...   

3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp – Mã chuyên ngành 435

- Mục tiêu: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có lập trường tư tưởng vững vàng, có sức khoẻ tốt, có kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn sâu, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn.

- Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Sinh viên được trang bị những kiến thức chung về kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp, trong các tổ chức và hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Sinh viên có năng lực thực hiện toàn diện và có kỹ năng phối hợp các chức năng quản trị kinh doanh theo quá trình; khởi sự kinh doanh; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh; tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh; quản trị chi phí kinh doanh; tổ chức, điều hành quá trình hoạt động kinh doanh thông qua việc thực hiện các chức năng hoạch định, tổ chức, phối hợp, điều chỉnh, kiểm tra, kiểm soát; tái lập doanh nghiệp thích ứng sự thay đổi môi trường kinh doanh.

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ra trường có thể làm việc tại các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh.

- Các môn học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị tác nghiệp, Quản trị phí kinh doanh, Chiến lược kinh doanh toàn cầu, Khởi sự kinh doanh; Tái lập doanh nghiệp, Kiểm soát, Quản trị hậu cần, Quản trị chất lượng, Quản trị văn phòng, Quản trị đa văn hoá, Phương pháp tối ưu trong kinh doanh, Nghiên cứu kinh doanh,  Đạo đức kinh doanh, Văn hoá kinh doanh, Đề án môn học chuyên ngành...    
        
4. Chương trình đào tạo chất lượng cao - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp – Mã chuyên ngành 433

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp với khả năng tiếng Anh tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn, với phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, gắn lý thuyết với thực tiễn.

- Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Nắm vững kiến thức hiện đại và chuyên sâu về Quản trị doanh nghiệp, có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc tại các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp nước ngoài, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và các loại hình khác), có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành cũng như kỹ năng vi tính trong công việc chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có kỹ năng mềm thích ứng tốt với các môi trường văn hóa doanh nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó, sinh viên được trải nghiệm thực tế thông qua thực tập tại tập đoàn đa quốc gia (đối tác của Khoa Quản trị kinh doanh), tham gia CLB phát triển năng lực lãnh đạo và tinh thần doanh nhân

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp là hướng đào tạo chuyên sâu của Khoa Quản trị kinh doanh nhằm tập trung cung cấp kiến thức và kỹ năng cho học viên về quản trị chiến lược và quản trị điều hành trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế. Đặc biệt, thông qua các môn học được chuẩn hóa theo chương trình Âu-Mỹ, học viên sẽ được thực hành các kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng đáp ứng cao nhất nhu cầu tuyển dụng của các loại hình doanh nghiệp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã trở thành nhà quản lý giỏi tại các doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam như Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnam Airlines, Kinh Đô, LG Việt Nam, Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam…

- Đặc điểm và sự khác biệt của Chương trình chất lượng cao - chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp:

Cơ sở vật chất: Phòng học trang bị thiết bị hiện đại, phòng có máy lạnh, máy chiếu, máy tính và các thiết bị khác.

Phương pháp giảng dạy và đào tạo:

  • Trang bị kiến thức: phương pháp giảng dạy kết hợp giữa bài giảng, thảo luận, nghiên cứu tình huống, học tập theo nhóm, thuyết trình, lấy người học làm trọng tâm.
  • Trang bị kỹ năng: học tập qua trải nghiệm, phát triển kỹ năng tư duy phân tích, logic, kỹ năng giao tiếp với người khác, làm việc nhóm, trình bày bằng văn bản và nói những ý tưởng của mình một cách rõ ràng và hiệu quả.
  • Trang bị kinh nghiệm làm việc: đi thực tập tại tập đoàn đa quốc gia, tham gia các câu lạc bộ phát triển năng lực lãnh đạo và tinh thần kinh doanh cùa Trường đại học Kinh tế quốc dân, trực tiếp tham gia làm việc và quản lý doanh nghiệp mô phỏng

Giảng viên: Các giảng viên có có chuyên môn, ngoại ngữ tốt từ khoa Quản trị kinh doanh và các khoa, bộ môn khác trong trường. Ngoài ra, để tăng tính thực tế cho sinh viên, chương trình sẽ đảm bảo tối thiểu 20% khách mời là các chuyên gia, giảng viên nước ngoài hoặc các CEO từ các doanh nghiệp.

Ngôn ngữ sử dụng: Các môn học cốt lõi của chuyên ngành học bằng tiếng Anh.

Môi trường học tập: Sinh viên được sinh họat trong môi trường năng động, sáng tạo kết hợp giữa đào tạo chuyên môn và họat động ngoại khóa.

Thời gian đào tạo: Khoảng 4 năm, bao gồm cả thời gian bồi dưỡng Tiếng Anh.

Bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp của sinh viên chất lượng cao được Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra, Khoa Quản trị kinh doanh sẽ cấp chứng nhận tham gia  “Internship – Quản trị viên tập sự ” tại một tập đoàn hoặc một công ty đa quốc gia đối tác của Khoa

Chuyển tiếp sau đại học:  Bằng tốt nghiệp của sinh viên học tập theo chương trình chất lượng cao được ưu tiên xét chuyển tiếp vào các chương trình học bổng của Nhà nước về đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.